Affärsidé

KompetensEffekt ska ge företag bättre möjlighet och tillgänglighet till kompetensutveckling. Vi vill erbjuda kurser, workshop och seminarium i regionen och lokalt. Aktiviteterna ska vara riktade till företag som har  ambitioner att utveckla bolaget och sina medarbetare.

Att erbjuda utbildning lokalt innebär:

  • Tillgänglighet – Alla aktiviteter genomförs i regionen.
  • Lägre kostnad – Samordning innebär kostnadseffektivitet.
  • Tidsbesparing – Minimerar resandet, värnar om miljön.
  • Tillväxt – Ökad kunskap ger ökad konkurrenskraft.
  • Nätverk – Etablering av kontakter mellan deltagare.

Målet är att bredda utbudet både avseende leverantörer och utbildningar utifrån de önskemål som kommer från intressenter och företag. 

Syfte!

Syftet är att stärka samverkan inom näringslivet och intresseorganisationer som är nödvändig för att öka graden av tillväxt och samhällsnytta i kommunen och närliggande kommuner. Syftet är också att sätta ett regionalt avtryck och få till en permanent samverkansstruktur gällande kompetensutveckling.

Mål!

Målet är att samordna och koordinera behovsanpassade utbildningsinsatser i regionen. Vårt mål är att öka tillgänglighet, kostnadseffektivitet och tidsbesparing. Långsiktigt ska samordningen generera i att etablera kontakter mellan lokala och regionala aktörer, utbyta erfarenheter med övriga medlemmar samt öka tillväxten i företagen genom god kompetensförsörjning.

Med kommunens mångfald och stora utbud av lokaler och aktörer har vi alla förutsättningar att etablera kvalitativa utbildningsinsatser där näringslivet och intresseorganisationer deltar.