Praktisk projektledning

Om kursen:

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter – blir allt fler, inte färre.

Du måste snabbt etablera dig i ledarrollen och under tidpress leverera resultat. Utmaningen ligger i att själv hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera. Du behöver kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att hantera denna ledarutmaning, på ett positivt sätt i olika situationer.

Innehåll:

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten ligger på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Vi går igenom hela projektflödet från idé till nyttjande och lägger särskild vikt vid förberedelser                                                              

Utbildningsmål:

  • Ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete.
  • Ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning.
  • Stärka dig i din roll som projektledare.


Målgrupp:

Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt


Förkunskap:

Inga formella.

Format: 

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen.

Distansutbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och inläsningsmaterialet. Flertalet grupparbeten behandlar praktikfall (verkliga projekt), som du inbjuds att ta med dig till kursen.

Certifiering/PDU: 

Funderar du på att certifiera dig (IPMA eller PMI®) ger denna kurs en mycket bra grund. Den ger dig utbildningstimmar som krävs för en PMI® certifiering.
PDU: Denna kurs ger 35 PDU‐poäng till dig som är certifierad enligt PMI®.

Längd:  4 heldagar (Online)

Pris: 26.900 kr ex moms

Datum: Kommer inom kort

Tid:

Antal platser: 15 deltagare 

Instruktörer/Kursledare: Jan Öhman, Leif Dagsberg eller Mats Ragnarsson på Wenell Management AB

Avbokningsregler: Anmälan är bindande 30 dagar före kursstart. Vid ev. sjukdom eller frånvaro kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller genomföras vid senare tillfälle. 

Vid frågor kontakta Lena Corméry på telefon 08-4800 28 81

Anmälan

Välj kursen du vill boka

Kontaktuppgifter

Deltagare

t ex. Ev. allergier m.m