Välkommen till KompetensEffekt 

Kompetens genom samverkan!

KompetensEffekt samordnar och koordinerar behovsstyrda utbildningsinsatser lokalt och regionalt. Vi tror på kompetens genom samverkan där vår vision är att stärka konkurrenskraften – för individ och företag.

Vi erbjuder utbildning, workshop, föreläsningar etc. Aktiviteterna är riktade och anpassade till företag i regionen som har ambitioner att utveckla sina medarbetare.  

Långsiktigt ska samordningen generera etablerade kontakter mellan lokala och regionala aktörer och på så sätt skapa affärer, utbyta erfarenheter och stärka konkurrenskraften. Vi vill öka tillväxten genom god kompetensförsörjning.

Välkommen till en framtid med oss!