Excel med Power

Om kursen:

Du får lära dig om Power Query och Power Pivot, som är verktyg för dataanalys i Excel. Power Query används för att ansluta till olika källor och läsa in data till Excel vid upprepade tillfälle. I samma process kan du sedan ”tvätta data”, omvandla och kombinera data från andra källor innan du hämtar in datan till Excel. Allt för att effektivisera och förenkla dina arbetsuppgifter.

Power Query finns även som en del i Power BI.

Utbildningsmål:

Att effektivisera och förenkla arbetssättet gällande att jobba med många olika filer, antingen samma typ av data som ska slås ihop eller att du behöver matcha information mellan olika filer, t ex som en LetaRad/Vlookup-funktion, fast Power Query kan göra detta med automatik. 


Innehåll:

Repetition om tabeller & pivottabeller

 • Fördelarna med tabeller
 • Namnge tabeller
 • Formler i tabeller
 • Skapa Pivottabeller & pivottabeller
 • Tips & trick kring tabeller & pivottabeller.

Introduktion

 • Vad är Power Query och Power Pivot?
 • Hur kan vi jobba med den – tillsammans eller var för sig.
 • Förstår kraften i Excels Power verktyg

Anslut till olika källor Power Query

 • Power Query Editor
 • Import av data från olika datakällor, databaser, Excelfiler, från en mapp mm

Omvandla data (”tvätta data”)

 • Splitta kolumner
 • Sök och ersätt
 • Sammanfoga kolumner
 • Omvandla datatyper
 • Lägg till villkorskolumn
 • Skapa beräkningar

Kombinera data

 • Matcha data från olika källor
 • Sammanställ 10 Excelfiler med data.

Introduktion till Power Pivot

 • Import direkt från olika datakällor eller via Power Query
 • Skapa och hantera relationer mellan tabeller
 • Skapa beräkningar i datamodellen
 • Skapa hierarkier
 • Skapa KPI´er

Visualisera data från Power Query och Power Pivot

 • Skapa pivottabeller på datan
 • Uppdatera data
 • Introduktion till att skapa Dashboard


Målgrupp:

För dig som redan kan mycket i Excel och verkligen vill se fler möjligheter och hitta smarta sätt att automatisera dina återkommande arbetsuppgifter.

Förkunskapskrav: 

Du har redan goda kunskaper i Excel men du vill lära dig mer om automatisering med Power Query och Power Pivot.

Format: 

Kursträffarna genomför digital via Zoom. Som kursdeltagare får du tillgång till AddiscoOnline.se med hela kursplanen, samt extra material i form av Excelguider, videos och text hur olika moment går att lösa.

Längd:  4 lärarledda kursträffar á 2 timmar under fyra veckor. Eget arbete med övningar minst 1-2 timmar per vecka.

Pris: 11.900 kr ex moms

Datum: Kommer inom kort

Tid:

Antal platser: 10 deltagare 

Instruktörer/Kursledare: Annica Larsson Addisco Utbildning

Avbokningsregler: Anmälan är bindande 20 dagar före kursstart. Vid ev. sjukdom eller frånvaro kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller genomföras vid senare tillfälle. 

Vid frågor kontakta Lena Corméry på telefon 08-4800 28 81

Anmälan

Välj kursen du vill boka

Kontaktuppgifter

Deltagare

t ex. Ev. allergier m.m