Excel Grund

Om kursen:

Lär dig grunderna i Excel. Förstå möjligheterna & att Excel inte bara handlar om formler och matematik. Du kan visualisera data i snygga diagram som gör det enklare att förmedla ett budskap. Du lär dig hantera listor och vad en tabell är – skillnader och fördelar med att använda den ena framför det andra. När du förstår listor och tabeller så kommer du kunna hantera stora mängder data på kort tid.

Utbildningsmål:

Att du ska få en inblick i grundläggande möjligheter i Excel och kunna sätta upp egna uppställningar som budget, kalkyler och skapa tillhörande diagram som visualiserar din data. Du ska efter kursen också kunna skapa listor som är överskådliga och enkla att använda, d v s sortera dem i bokstavs-, nummer- eller datumordning samt kunna filtrera ut vald information.


Innehåll:

Excel introduktion

Excel introduktion

 • Skärmbilden
 • Förstå Arbetsbok & Kalkylblad
 • Hantera kolumner, rader, celler

Formler & Funktioner

 • Autosumma & Splittrad autosumma
 • Formler med alla räknesätten
 • Autofyll
 • Länkar och summeringar mellan bladen
 • Absoluta och relativa cellreferenser

Format

 • Kantlinjer i färg
 • Färglägg celler baserat på deras värde
 • Hur skapar jag en snygg uppställning?

Visualisera data

Hur kan jag presentera min data visuellt?

 • Skapa och formatera olika typer av diagram
 • Visualisera planering över tid

Vad är skillnad mellan lista och tabell

Vad är en lista i Excel? Och hur kan jag enklast bygga upp mina egna listor eller sortera & filtrera i andras?

 • Hur ska en lista vara uppbyggd för att förenkla för mig?
 • Sortera en kolumn
 • Sortera flera kolumner
 • Skapa urval i listan med filter
 • Formatera som tabell
 • Utsnitt
 • Lås rubrikraden


Målgrupp:

För dig som ännu inte börjat använda Excel eller för dig, som redan jobbar i Excel men känner att du aldrig fått grunderna.

Utbildningen vänder sig till dig som har ett arbetsledande ansvar men saknar personalansvar. Du har alltså inte det formella chefsansvaret men du är ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen på ett sätt som gör att ni når målen.  Du är kanske gruppledare, arbetsledare, teamledare eller projektledare. 

Förkunskap:

Du kan vara helt nybörjare i Excel, men du behöver kunna arbeta med filer, spara och arbeta med utforskaren för att hitta övningsfiler m m. Det är också bra att du är van att arbeta med digitala möten då kursen kommer genomföras på distans.

Format: 

Kursträffarna genomförs digitalt via Zoom. Som kursdeltagare får du tillgång till AddiscoOnline.se med hela kursplanen, samt extra material i form av Excelguider, videos och text hur olika moment går att lösa.

Längd: 

3 lärarledda kursträffar á 2,5 timme. Eget arbete med övningar minst 1-2 timmar per vecka.

Pris: 7.900 kr ex moms

Datum: Kommer inom kort

Tid:

Antal platser: 10 deltagare 

Instruktörer/Kursledare: Annica Larsson från Addisco Utbildning.

Avbokningsregler: Anmälan är bindande 20 dagar före kursstart. Vid ev. sjukdom eller frånvaro kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller genomföras vid senare tillfälle. 

Vid frågor kontakta Lena Corméry på telefon 08-4800 28 81

Anmälan

Välj kursen du vill boka

Kontaktuppgifter

Deltagare

t ex. Ev. allergier m.m