Leda utan att vara chef

Om kursen:

Att leda utan att vara chef är utbildningen för dig som inte har en formell chefsroll med personalansvar men det förväntas att du är den som leder och fördela det dagliga arbetet för individerna i gruppen och ser till att ni når uppsatta mål.

Du kommer i kursen förstå vikten av att vara en förebild i ditt ledarskap, att leda andra genom kommunikation, att kommunicera med en avsikt att positivt påverka andra, att utveckla var och ens potential samt ha ett coachande förhållningssätt. 

Du kommer i kursen få reflektera över och få insikter om dig själv som ledare. Vad ledarskap är för dig och hur du vill agera och bli sedd som av de du leder. Du kommer också klarhet i hur du ska agerar som ledare för att få med dig andra. 

I kursen ingår även en kombinerad DISK och Drivkraftsanalys med 30 min personlig återkoppling av kursledaren.

Utbildningsmål:

Efter kursen kommer du ha fått en verktygslåda att använda i ditt ledarskap som ger dig kraften och kunskapen att leda dig själv, att leda andra och att leda din organisation mot uppsatta mål.  


Innehåll:

 • Personligt ledarskap
 • Självledarskapets sju grundpelare
 • Vad ledarskap är?
 • Hur du kan utveckla ett gott ledarskap
 • Att leda andra utan formell makt
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Utvecklingstrappan 
 • Kunskap om hjärnan och ledarskap
 • SCARF – en modell om stress
 • Kommunikationsstilar
 • Personlig DISC kommunikationsanalys
 • Motivation och en personlig drivkraftsanalys
 • Flexibilitet i kommunikation
 • Skapa samverkan i grupper
 • Empowerment och Coaching
 • Konflikthantering
 • Att lyssna medvetet
 • Growth & Fixed mindset
 • Hur du jobbar med attidtyder och mindset
 • Kulturen i gruppen och på arbetsplatsen
 • Att vara en ledare för andra


Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som har ett arbetsledande ansvar men saknar personalansvar. Du har alltså inte det formella chefsansvaret men du är ansvarig för att leda och fördela arbetet i gruppen på ett sätt som gör att ni når målen.  Du är kanske gruppledare, arbetsledare, teamledare eller projektledare. 

Format: 

Kursen består av lärarledda kurstillfällen på distans över internet och vi använder Blended Learning vilket innebär att du kommer få tillgång till en lärplattform med personlig inloggning för kursuppgifter, filmer och extramaterial.

Längd:  8 tillfällen á 90 minuter.

Pris: 9.975 kr ex moms/deltagare

Datum: Kommer inom kort

Tid:

Antal platser: 16 deltagare 

Instruktörer/Kursledare: Hillevi Cederberg från Ekerö Utbildning

Avbokningsregler: Anmälan är bindande 30 dagar före kursstart. Vid ev. sjukdom eller frånvaro kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller genomföras vid senare tillfälle. 

Vid frågor kontakta Lena Corméry på telefon 08-4800 28 81

Anmälan

Välj kursen du vill boka

Kontaktuppgifter

Deltagare

t ex. Ev. allergier m.m