Effektiva & Engagerande digitala möten – Kickstart 

Om kursen:

Detta kommer att ge er grunderna för effektiva och engagerande digitala möten. Deltagarna kommer få inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att leda och deltaga i engagerande och effektiva digitala möten. Kunskapen som deltagarna får kommer även öka kvalitet och effekt av era fysiska möten.

Utbildningsmål:

 • Metoder & tekniker för att skapa effektiva samt engagerande digitala möten 
 • Kunskap kring hur ni skapar effektfulla digitala möten
 • Inspiration och insikt i kraften av möten/möteskultur  


Innehåll:

Utbildningen delas upp i 2 pass (50 min) med en kort paus emellan.Fokus är på digitala möten, dock är det mesta som gör ett fysiskt möte bra samma i det digitala rummet men det är ännu svårare i det digitala rummet. Detta gör att effekten av denna ”crash course” blir lika stor i det fysiska rummet som i det digitala.

Pass 1:

 • Gemensam plattform för vad effektfulla möten är.
 • Grunderna för bra digitala möten
 • Hur värderingar och ledarskap kan levandegöras genom era digitala möten
 • Agendan – en bra mötesnudging

Pass 2

 • Tips för hur man förbereder och inleder ett digitalt möte samt får ett bra avslut
 • Grunderna och framgångsfaktorer för digitala möten
 • Metoder & verktyg för att skapa engagemang & delaktighet i digitala möten
 • Skillnaden mellan fysiska/digitala och Hybrida möten
 • Summering och reflektion


Målgrupp:

Denna utbildning passar både till mötesledare och mötesdeltagare.

Format: 

Utbildningen genomförs i Zoom och integrerar i breakout rooms och via chatt. Digital Blended learning 

Längd:  2 x 50 minuter

Pris: 1.995 kr ex moms/per deltagare

Datum: Kommer inom kort 

Antal platser: 24 deltagare 

Instruktörer/Kursledare: Helene Arvidsson & Micke Darmell från gr8 meetings. 

Avbokningsregler: Anmälan är bindande 30 dagar för kursstart. Vid ev. sjukdom eller frånvaro kan platsen överlåtas till annan medarbetare eller genomföras vid senare tillfälle. 

Vid frågor kontakta Lena Corméry på telefon 08-4800 28 81

Anmälan

Välj kursen du vill boka

Kontaktuppgifter

Deltagare

t ex. Ev. allergier m.m