Vi stödjer projekt KompetensEffekt

Södertälje kommun, Företagarna Södertälje Nykvarn och Stockholms Handelskammare stödjer ambition att kompetensutveckla näringsliv och intresseorganisationer genom att möjliggöra lokala utbildningsinsatser som är anpassade till regionens behov.

Partners

Här kommer vi att berätta om de partners som ansluter sig till KompetensEffekt. Vi kommer att kontraktera lokala och regionala företag som bidrar med kompetens, kringarrangemang, lokaler etc.

Kringelstan Webbyrå
Handelskammaren Södertälje-Nykvarn
Företagarna Södertälje Nykvarn
Destination Södertälje
Cormery Competence

Vi förser KompetensEffekt med systemstöd inom kompetenshantering.