• Tillsammans höjer vi kompetensen i regionen!

    KompetensEffekt samordnar och koordinerar behovsstyrda utbildningsinsatser lokalt och regionalt. Vi tror på kompetens genom samverkan där vår vision är att stärka konkurrenskraften - för individ och företag.