• Vi höjer kompetensen genom samverkan!

  • Tillsammans höjer vi kompetensen i regionen!

  • Vilken kompetens behöver du i ditt företag?

Vi stödjer projekt KompetensEffekt

Södertälje kommun, Företagarna Södertälje Nykvarn och Stockholms Handelskammare stödjer ambition att kompetensutveckla näringsliv och intresseorganisationer genom att möjliggöra lokala utbildningsinsatser som är anpassade till regionens behov.