• Vi höjer kompetensen genom samverkan!

  • Tillsammans höjer vi kompetensen i regionen!

  • Vilken kompetens behöver du i ditt företag?

Partners

Här kommer vi att berätta om de partners som ansluter sig till KompetensEffekt.
Vi kommer att kontraktera lokala och regionala företag som bidrar med kompetens, kringarrangemang, lokaler etc.