Affärsidé

KompetensEffekt ska ge företag bättre möjlighet och tillgänglighet till kompetensutveckling. Vi vill erbjuda kurser, workshop och seminarium i regionen och lokalt. Aktiviteterna ska vara riktade till dig som driver bolag och har ambitioner att utveckla dig, dina medarbetare och ditt företag.

Att erbjuda utbildning lokalt innebär:

  • Tillgänglighet - Alla aktiviteter genomförs i regionen.
  • Lägre kostnad - Samordning innebär kostnadseffektivitet.
  • Tidsbesparing - Minimerar resandet, värnar om miljön.
  • Tillväxt - Ökad kunskap ger ökad konkurrenskraft.
  • Nätverk - Etablering av kontakter mellan deltagare.

Målet är att bredda utbudet både avseende leverantörer och utbildningar utifrån de önskemål som kommer från intressenter och företag.