• Vi höjer kompetensen genom samverkan!

  • Tillsammans höjer vi kompetensen i regionen!

  • Vilken kompetens behöver du i ditt företag?

Syfte!

Syftet är att stärka samverkan inom näringslivet och intresseorganisationer som är nödvändig för att öka graden av tillväxt och samhällsnytta i kommunen och närliggande kommuner. Syftet är också att sätta ett regionalt avtryck och få till en permanent samverkansstruktur gällande kompetensutveckling.

Mål!

Målet är att samordna och koordinera behovsanpassade utbildningsinsatser i regionen. Vårt mål är att öka tillgänglighet, kostnadseffektivitet och tidsbesparing. Långsiktigt ska samordningen generera i att etablera kontakter mellan lokala och regionala aktörer, utbyta erfarenheter med övriga medlemmar samt öka tillväxen i företagen genom god kompetensförsörjning.

Med kommunens mångfald och stora utbud av lokaler och aktörer har vi alla förutsättningar att etablera kvalitativa utbildningsinsatser där näringslivet och intresseorganisationer deltar.