• Vi höjer kompetensen genom samverkan!

  • Tillsammans höjer vi kompetensen i regionen!

  • Vilken kompetens behöver du i ditt företag?

Nytt företag ansluter som partner

Söndag 20 januari 2019

Vi kommer att profilera alla partner i projektet. Här kommer logga, kort information om leverans samt kontaktpersoner att läggas upp.